Archives for 

Aku Doa

Aku berdoa macam doa

Dzikir dan Doa selesai Sholat sesuai Sunah Nabi

Mengingat Allah SWT (Dzikrullah) dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satu dengan membaca Asma ‘ul husna.  Membaca Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x

Dan ayat-ayat Al Quran seperti Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas, ayat Kursi.

Selanjut berikut ini bacaan dzikirnya:

 1.  أَسْتَغْفِرُاللهَ(ثَلاَثاً)اللَّهُمَّأَنْتَالسَّلاَمُ،وَمِنْكَالسَّلاَمُ،تَبَارَكْتَيَـاذَاالْجَلاَلِوَاْلإِكْرَامِ

Astagfirullah 3x

ALLAHUMA ANTA SALAM WA MINKA SALAM TABARAKTA YA DZAL JALALI WAL IKRAM

 “Aku minta ampun kepada   Allah “(dibaca tiga kali), “ Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia “.

 (HR.Muslim: 1/414).

 2. لاَإِلَهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرٌ،اللَّهُمَّلاَمَانِعَلِمَاأَعْطَيْتَ،وَلاَمُعْطِيَلِمَامَنَعْتَ،لاَيَنْفَعُذَاالْجَدِّمِنْكَالْجَدُّ 

Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in Qodir’ 

Allahuma la mani’a lima a’thoita,  wala mu’tia lima mana’ta, wala yanfa’u dzal jaddi minkal jadd

 “Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Nasib baik seseorang tiada berguna untuk menyelamatkan ancaman dari-Mu

(HR.Bukhari: 1/225, Muslim: 1/414.)Pada waktu Magrib dan Shubuh ditambah :

Nabi bersabda : “Barangsiapa setelah sholat Magrib dan Shubuh membaca’Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ‘alaa kulli syai’in Qodir’ 10x,

maka, ALLAH akan tulis setiap 1x nya 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, ALLAH lindungi dr setiap kejelekan, dan ALLAH lindungi dari godaan syaitan”              (HR. Ahmad IV/227, Tirmidzi no.3474)

Diucapkan setelah salam khusus setelah shalat Subuh.

اللَّهُمَّإِنِّيأَسْأَلُكَعِلْماًنَافِعاً،وَرِزْقاًطَيِّباً،وَعَمَلاًمُتَقَبَّلاً    

Allahuma inna nas’aluka ilman Nafi’an wa rizqon Thayyiban wa amalan Mutaqobalan

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang baik dan amal yang diterima “

Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 dan Majmauzzawa’id: 10/111.

 3.  لاَإِلَهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُ،وَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرٌ. لاَحَوْلَوَلاَقُوَّةَإِلاَّبِاللهِ،لاَإِلَهَإِلاَّاللهُ،وَلاَنَعْبُدُإِلاَّإِيَّاهُ،لَهُالنِّعْمَةُوَلَهُالْفَضْلُوَلَهُالثَّنَاءُالْحَسَنُ،لاَإِلَهَإِلاَّاللهُمُخْلِصِيْنَلَهُالدِّيْنُوَلَوْكَرِهَالْكَافِرُوْنَ 

Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in Qodir’ 

la haula wala quata ila bilah, laa ilaha ilallah wala nabudu ila iiyah, lahun na’mah walahul fadlu, walahut tana’ul hasanu Laa ilaaha ilallah mukhlisina lahud diina walau karihal Kafirun.

  “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membencinya “.   (HR.Muslim: 1/415.)

 4.  سُبْحَانَاللهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِ،وَاللهُأَكْبَرُ (ثَلاَثًاوَثَلاَثِيْنَ) لاَإِلَهَإِلاَّاللهُوَحْـدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرٌ

 Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x

digenapkan“keseratusnya dengan membaca

‘Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu, lahulmulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syaiin Qodir’

Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar “ (di-baca 33 kali), “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu “.

 “Siapa yang mengucapkannya selesai shalat, Aku (Allah) ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan”.

(HR. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

 5.   Membaca Ayat Kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian”,

HR.Nasa’i dalam Amalul Yaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami’: 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no. 972.

 6. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas.

SURAT AL IKHLAS

Bacaan Bacaan Surat Al Ikhlas dalam Bahasa Indonesia

1) QUL HUWALLAHU AHAD
2) ALLOHU SHOMAD
3) LAM YALID WALAM YULAD
4) WALAM YAKULAHU KHUFUAN AHAD

Artinya:

1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
2). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4). Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

SURAT AL FALAQ

Bacaan Bacaan Surat Al-Falaq dalam Bahasa Indonesia

1) QUL ‘AUDZU BII ROBBIL FALAQ
2) MIN SYARIMMA KHOLAQ
3) WA MIN SYARI QHOSIQIN IDZA WAQOB
4) WAMIN SYARI NAAFATATI FIL UQOD
5) WAMIN SYARI KHASIDDIN IDZA KHASAD

Terjemahan Bacaan Surat Al-Falaq

1). Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh
2). Dari kejahatan makhluk-Nya
3). Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita
4). Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul
5). Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki

 Surat An-Naas, 6 ayat

 1) QUL ‘A’UDZU BII ROBBINNAS 

Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

2) MALIKI NAAS

2. Raja manusia.

3) ILLAHI NAAS

3. Sembahan manusia.

4) MIN SYARI WAS WSAHIL QONAAS 
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

5) ALLADZI YUKADZIBU FI ZUDZIRINNAAS

5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

6) MINNAL JINNATI WA NAAS

6. dari (golongan) jin dan manusia.

Dibaca setiap selesai shalat fardhu’.

Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8,

Ketiga surat tersebut disebut juga “Al Mu’awwizaat”, lihat Fathul baari: 9/62.

Demikia bacaan dzikir, semoga kita dapat mengamalkannya.

Bacaan Niat Sholat Sholat Wardhu dan Terjemahannya

Salam Muda Beribadah,  Anak muda dan pelajar serta yang memeluk agama Islam, Kewajiban Sholat Wardhu tidak boleh ditinggalkan, dalam keadaan apapun juga. Kita tahu pelajar sekarang banyak kegiatan dan banyak menyita waktu, namun itu tidak menjadi halangan untuk tetap menjalan ibadah Sholat.Kalau sudah niat pasti ada kesempatan. Luangkan waktu anda untuk menghadap penciptaMU yang menjadikan […] Continue reading →

Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi Wajib

Anak Muda, secara umum tidaklah tabu untuk membicarakan masalah mandi wajib atau mandi junub. Pada point 2 dari artikel ini adalah yang relevan dengan kondisi kamu. Jadi sedikit saja wajib mandi wajib. Kenapa bisa terjadi begini, mungkin karena kelelahan atau karena anda mimpi. Jika anda keluar mani karena bermimpi bagus atau indah ada juga doa […] Continue reading →

Macam Macam Najis Dan Cara Menghilangkannya

Anak Muda, sebaiknya menjadi kebebasan dari najis, tidak hanya bebas dari narkoba ya. Najis ini penting karena termasuk wajib untuk memenuhi syarat sahnya sholat. Bersuci (thoharoh) adalah wajib untuk menjadi diri kita bersih dari kadas. Dalam pembahasan ini Macam Macam Najis Dan Cara Menghilangkannya, termasuk membersih kadas besar. Berikut macam-macam najis sebagai berikut: Macam Macam […] Continue reading →

Doa Naik Haji (berangkat haji) dan Terjemahannya

Naik Haji atau berhaji adalah termasuk rukun Islam. Banyak orang ingin naik haji, namun terkendala kuota jumlah dari pemerintah negeri Arab Saudi. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak usaha untuk dapat mengelola kegiatan haji ini dengan baik. Setiap tahun orang berdoa bisa naik  namun hanya sedikit yang bisa melaksanakan. Sebelum dapat melaksanakan haji biasanya banyak juga […] Continue reading →

Doa Untuk Orang Tua dan Terjemahanya

Bapak Ibu adalah orang yang paling pertama dan paling besar jasa kepada anaknya. Kasih sayang orang akan selamanya. Doa orang tua kepada anak adalah kasih sayang. Doa anak kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban sbagai anak soleh dan sholehah, Anak kalau soda punya anak dan punya kesibukan sendiri akan jarang ketemu ibu bapak. Walaupun […] Continue reading →

Bacaan Takbir, Tashbih, Tahmid, Tahlil, Ta’awud, Istighfar dan Terjemahanya

Bacaan Takbir, Tashbih, Tahmid, Tahlil, Ta’awud, Istighfar dan Terjemahanya 1.       Bacaan Takbir (Allahu Akbar) dan terjemahannya. Bacaan Takbir ini adalah lafadz yang dibaca saat Idul Adha dan Idul Fitri.  Orang banyak mengumandangkan untuk perayaan dan mengagungkan asma Allah SWT. Suasana bisa meriah pada saat ada takbir keliling yang dikuti anak-anak dan orang tua. Bahkan di […] Continue reading →

Doa Masuk Masjid dan Terjemahanya

Kenapa ketika masuk harus berdoa. Karena masjid termasuk tempat yang suci. Paling tidak kita masuk dan memakmurkan masjid sehari lima kali. Kalau tidak paling Dhuhur karena di kontar atau tempat kerja. Terlepas dari berapa kali kita data memenuhi panggilan untuk ke masjid, tapi setia kali ke masjid harus berdoa supaya berkah ibadahnya dan dikabulkan permohonnya. […] Continue reading →

Doa Keluar Masjid dan Terjemahanya

Ada doa masuk Masjid dan ada doa saat keluar dari masjid. Semua bermaksud minta kemulyaan dan keutamaan kepada Allah SWT. Namun jangan berprilaku sopan di dalam masjid maupun di sekitar lingkungan masjid. Karena masjid tempat ibadah, perlu menjaga kekhusukan. Adab sopan santun di masjid adalah tenang, tidak membicarakan hal yang madorot. Setelah selesai juga harus […] Continue reading →